نیلوفرحق پرست

Instagram username "@agnes_gallery1"

من یک فروشنده نیستم که جنس هایم رو به تو بفروشم و پول از تو بگیرم من یک مشاورم برای انکه کمکت کنم چیزهایی رو داشته باشی که دوسشون داری 😌❤👂

250 post 83 followers 1,867 followings